MENU

 

PAGPAPAKASAL SA SWITZERLAND (MARRIAGE IN SWITZERLAND)

Ayon sa batas ng Switzerland, ang lahat ng pagpapakasal ng lahat ng tao sa loob ng Switzerland (maging sa pagitan Swiss, foreigner/banyaga, o kapwa Pilipino) ay dapat gawin lamang ng Swiss Civil Registrar

 

 

Dagdag pa ng batas sa Switzerland, ang civil marriage sa Swiss Civil Registrar lamang ang may legal status sa Switzerland, at ano mang “religious ceremony” o kasal sa simbahan ay pwede lang mangyari matapos ang civil marriage sa Swiss Civil Registrar.

 

Kung kaya’t para sa lahat ng Pilipinong gustong magpakasal sa Switzerland, mangyari lamang na kumonsulta muna sa Swiss Embassy sa Maynila kung anu-ano ang mga dokumentong kailangan para magpakasal sa loob ng Switzerland.

https://www.eda.admin.ch/countries/philippines/en/home/services/civil-status/marriage.html

https://www.eda.admin.ch/content/dam/countries/countries-content/philippines/en/Merkblatt_Heirat_CH_en.pdf